Trợ giúp về Search courses

Thực hành môn học - Đại học Bách Khoa

Chương trình đào tạo  kết hợp giữa Đại học Bách Khoa và Viện đào tạo nhân lực Ngân hàng Việt Nam được xây dựng bởi chính những chuyên gia và lãnh đạo cao cấp trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Giáo trình được kiểm duyệt và cập nhật liên tục bởi đội ngũ chuyên gia cao cấp bảo đảm cho học viên luôn trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Nhằm hỗ trợ cho các bạn sinh viên các khối ngành kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng… của các trường đại học và cao đẳng, Vietnam Bankers triển khai chương trình đào tạo nhằm giúp các bạn sinh viên có định hướng nghề nghiệp Ngân hàng, bổ sung kiến thức nền tảng trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng được trải nghiệm làm việc thực tế tại Ngân hàng. Chương trình nhằm mục đích thay đổi tư duy đào tạo và học tập của sinh viên gắn liền với thực tế hoạt động kinh doanh Ngân hàng.

Chương trình cũng nằm trong kế hoạch tìm kiếm nguồn nhân lực tiềm năng, đáp ứng nhu cầu phát triển mạng lưới, bổ sung nhân sự cho các Ngân hàng. Sau khi kết thúc chương trình các bạn sinh viên có năng lực tốt, kỹ năng tốt sẽ có cơ hội được trở thành những nhân viên ngân hàng trong tương lai.