Trợ giúp về Search courses

Kiến tập 2021 Đại học Điện Lực

dkNhằm hỗ trợ cho các bạn sinh viên các khối ngành kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng… của các trường đại học và cao đẳng, Vietnam Bankers triển khai chương trình đào tạo nhằm giúp các bạn sinh viên có định hướng nghề nghiệp Ngân hàng, bổ sung kiến thức nền tảng trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng được trải nghiệm làm việc thực tế tại Ngân hàng. Chương trình nhằm mục đích thay đổi tư duy đào tạo và học tập của sinh viên gắn liền với thực tế hoạt động kinh doanh Ngân hàng.

Chương trình cũng nằm trong kế hoạch tìm kiếm nguồn nhân lực tiềm năng, đáp ứng nhu cầu phát triển mạng lưới, bổ sung nhân sự cho các Ngân hàng. Sau khi kết thúc chương trình các bạn sinh viên có năng lực tốt, kỹ năng tốt sẽ có cơ hội được trở thành những nhân viên ngân hàng trong tương lai.