Thực tập sinh Ngân hàng

Help with Search courses

Nhập môn chương trình đào tạo nghiệp vụ ngân hàng

Nhập môn là Chương trình dành cho Học viên trước khi bắt đầu tham gia vào Chương trình đào tạo giúp Học viên hiểu rõ về nội dung học tập, yêu cầu, quy định trong quá trình tham gia học.

IB123 - Khởi nghiệp ngân hàng

Chương trình Khởi nghiệp nhằm giúp các bạn học viên có định hướng nghề nghiệp Ngân hàng, được huấn luyện thành thạo nghiệp vụ Ngân hàng, trải nghiệm thực tập thực tế tại ngân hàng và có cơ hội trở thành những nhân viên của Ngân hàng sau khi kết thúc kỳ thực tập.

IB122 - Khởi nghiệp ngân hàng

Chương trình Khởi nghiệp nhằm giúp các bạn học viên có định hướng nghề nghiệp Ngân hàng, được huấn luyện thành thạo nghiệp vụ Ngân hàng, trải nghiệm thực tập thực tế tại ngân hàng và có cơ hội trở thành những nhân viên của Ngân hàng sau khi kết thúc kỳ thực tập.

Ngân hàng thương mại

Nhằm phát triển khả năng của người học trong đánh giá, xác định hoạt động của ngân hàng thương mại để nhận biết và lựa chọn sản phẩm dịch vụ cơ bản của Ngân hàng thương mại. Khóa học này đề cập đầy đủ về vị trí vai trò của Ngân hàng thương mại trong hệ thống tài chính và nội dung khái quát về các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng thương mại.

Interns Bankers - Thực tập sinh ngân hàng

Chương trình đào tạo nhằm giúp các bạn sinh viên viên năm cuối có định hướng nghề nghiệp Ngân hàng, được huấn luyện thành thạo nghiệp vụ Ngân hàng, trải nghiệm thực tập thực tế tại ngân hàng và tăng thêm sự tự tin trong giao tiếp, phỏng vấn...