Help with Search courses

ĐỀ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG

Đề thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ Ngân hàng vị trí Giao Dịch Viên, Chuyên viên Khách hàng cá nhân, Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp. 

Thời gian làm bài: 30 phút

Câu hỏi trắc nghiệm: 50 câu

Chúc các bạn học viên thành công!