Help with Search courses

Available courses

Acas Basic - Kế toán căn bản

Khóa học Kế toán căn bản trang bị cho học viên những khái niệm cơ bản nhất về kế toán, từ đó là tiền đề để nâng cao và phát triển các nghiệp vụ chuyên sâu về kế toán

ACAS General – Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp là một bộ phận của kế toán tài chính, nhằm trình bày các số liệu báo cáo mang tính tổng hợp về tình hình tài sản, doanh thu chi phí và kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán vào một thời điểm nhất định.

FastBakers - Chuyên viên Thanh toán quốc tế

Chương trình đào tạo dành cho các  bạn sinh viên/ người đi làm có mong muốn trở thành một Chuyên viên Thanh toán quốc tế trong Ngân hàng  được huấn luyện các kiến thức, nghiệp vụ cơ bản về công việc và tăng sự tự tin và kỹ năng kki đi phỏng vấn.

FastBankers - Giao dịch viên

Chương trình đào tạo dành cho các  bạn sinh viên/ người đi làm có mong muốn trở thành một Giao dịch viên trong Ngân hàng  được huấn luyện các kiến thức nghiệp vụ cơ bản về Giao dịch viên và được trải nghiệm các công việc thực tế qua 2 tháng thực tập thực tế.


FastBankers - Chuyên viên Khách hàng cá nhân

Chương trình đào tạo dành cho các  bạn sinh viên/ người đi làm có mong muốn trở thành một Chuyên viên Khách hàng cá nhân  trong Ngân hàng  được huấn luyện các kiến thức nghiệp vụ cơ bản về công việc và được trải nghiệm các công việc thực tế qua 2 tháng thực tập thực tế.

FastBankers - Chuyên viên KHDN

Chương trình đào tạo dành cho các  bạn sinh viên/ người đi làm có mong muốn trở thành một Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp trong Ngân hàng  được huấn luyện các kiến thức, nghiệp vụ cơ bản về công việc và tăng sự tự tin và kỹ năng kki đi phỏng vấn.

FastBankers - Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng

Chương trình đào tạo dành cho các  bạn sinh viên/ người đi làm có mong muốn trở thành một Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng trong Ngân hàng  được huấn luyện các kiến thức, nghiệp vụ cơ bản về công việc và tăng sự tự tin và kỹ năng khi đi phỏng vấn.

FastBankers - Chuyên viên thẩm định tín dụng

Chương trình đào tạo dành cho các  bạn sinh viên/ người đi làm có mong muốn trở thành một Chuyên viên Thẩm định tín dụng trong Ngân hàng  được huấn luyện các kiến thức, nghiệp vụ cơ bản về công việc và tăng sự tự tin và kỹ năng khi đi phỏng vấn.

Nhập môn chương trình đào tạo nghiệp vụ ngân hàng

Nhập môn là Chương trình dành cho Học viên trước khi bắt đầu tham gia vào Chương trình đào tạo giúp Học viên hiểu rõ về nội dung học tập, yêu cầu, quy định trong quá trình tham gia học.

IB123 - Khởi nghiệp ngân hàng

Chương trình Khởi nghiệp nhằm giúp các bạn học viên có định hướng nghề nghiệp Ngân hàng, được huấn luyện thành thạo nghiệp vụ Ngân hàng, trải nghiệm thực tập thực tế tại ngân hàng và có cơ hội trở thành những nhân viên của Ngân hàng sau khi kết thúc kỳ thực tập.

IB122 - Khởi nghiệp ngân hàng

Chương trình Khởi nghiệp nhằm giúp các bạn học viên có định hướng nghề nghiệp Ngân hàng, được huấn luyện thành thạo nghiệp vụ Ngân hàng, trải nghiệm thực tập thực tế tại ngân hàng và có cơ hội trở thành những nhân viên của Ngân hàng sau khi kết thúc kỳ thực tập.

Ngân hàng thương mại

Nhằm phát triển khả năng của người học trong đánh giá, xác định hoạt động của ngân hàng thương mại để nhận biết và lựa chọn sản phẩm dịch vụ cơ bản của Ngân hàng thương mại. Khóa học này đề cập đầy đủ về vị trí vai trò của Ngân hàng thương mại trong hệ thống tài chính và nội dung khái quát về các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng thương mại.

Interns Bankers - Thực tập sinh ngân hàng

Chương trình đào tạo nhằm giúp các bạn sinh viên viên năm cuối có định hướng nghề nghiệp Ngân hàng, được huấn luyện thành thạo nghiệp vụ Ngân hàng, trải nghiệm thực tập thực tế tại ngân hàng và tăng thêm sự tự tin trong giao tiếp, phỏng vấn... 

Khởi nghiệp Ngân hàng

Chương trình Khởi nghiệp nhằm giúp các bạn học viên có định hướng nghề nghiệp Ngân hàng, được huấn luyện thành thạo nghiệp vụ Ngân hàng, trải nghiệm thực tập thực tế tại ngân hàng và có cơ hội trở thành những nhân viên của Ngân hàng sau khi kết thúc kỳ thực tập.

Chuyên gia Phát triển năng lực

Chuyên gia phát triển năng lực là người đại diện hình ảnh cho VietnamBankers, là cầu nối giúp các bạn học viên đang có mong muốn và khát khao trở thành nhân viên ngân hàng chuyên nghiệp đến gần hơn các chương trình đào tạo, phát triển năng lực toàn diện cũng như có được một sự nghiệp bền vững trong lĩnh vực Tài chính -  Ngân hàng.

SCB - ĐÀO TẠO CHỮ KÝ HÌNH DẤU

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khóa học Phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và tài liệu giả mạo sẽ nhận được những kỹ năng:

  • Nhận biết về chữ viết, chữ ký; Một số thủ đoạn giả mạo chữ ký và dấu hiệu nhận biết và tư vấn về những vấn đề cần lưu ý trong việc quản lý chữ ký cá nhân và tiếp nhận chữ ký của khách hàng.
  • Nhận biết phương pháp giám định tài liệu, giám định hình dấu bằng phương pháp phân tích so sánh;
  • Nghiên cứu nhận biết tài liệu giả qua giám định ấn phẩm và một số Phương thức làm giả tài liệu và dấu hiệu nhận biết
  • Phân biệt được các loại tài liệu thật – giả;
  • Nhận biết được các loại tài liệu giả từng phần (tài liệu bị thay đổi nội dung ban đầu khôi phục nội dung đã bị thay đổi, tài liệu giả chữ ký, giả hình dấu, sửa chữa, điền thêm nội dung, thay trang, thay ảnh…) và giả toàn phần (giả phôi, giả phương pháp in);
  • Biết được các thủ đoạn giả mạo và đặc điểm nhận biết các thủ đoạn giả mạo chữ ký, các thủ đoạn giả mạo hình dấu, các thủ đoạn thay ảnh thay trang, các thủ đoạn tẩy xóa…;
  • Biết được các biện pháp phát hiện tài liệu giả và đưa ra các biện pháp hợp lý để xử lý khi phát hiện tài liệu giả;
  • Biết được các đặc điểm bảo an của tiền polime và phương pháp nhận biết;
  • Ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro, tổn thất có thể xảy ra trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày.